Privacy Policy

Onze Privacy Policy wordt hier toegelicht. Met name hoe wij omgaan met uw informatie en hoe wij uw privacy waarborgen. Wij adviseren u om deze deze Privacy Policy nauwkeurig door te lezen.

Door gebruik te maken van onze website www.woodyubi.nl , alsmede door hier bestellingen te doen, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Privacy Policy. Hierbij maakt het niet uit of u zich als gebruiker hebt geregistreerd. Ook als u zich aanmeld voor de nieuwsbrief van WOODYUBI verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de onderhavige Privacy Policy.

 

Informatie van gebruikers

WoodYUBI verzamelt en bewaart de gegevens van personen die de Website bezoeken, zich registreren op de Website, dan wel bestellingen doen via de Website. WOODYUBI mag deze informatie alleen voor de volgende doeleinden gebruiken:

1. om de bestellingen zo snel en goed mogelijk te laten verlopen;

2. om onze producten en diensten aan te bieden;

3. om onze diensten uit te kunnen voeren;

4. om informatie – bijvoorbeeld nieuwsbrieven – toe te zenden over huidige en mogelijk toekomstige diensten en producte.;

5. ter beveiliging van de onze Website;

6. om geanonimiseerde statistische gegevens over surfgedrag bij te kunnen houden, om onze website te kunnen verbeteren

7. om uitvoering te kunnen geven aan eventueel op WOODYUBI van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen;

8. om nieuwsbrieven te versturen;

WOODYUBI verzamelt niet alleen de persoonsgegevens die u bij het aanmaken van een account en / of het plaatsen van een bestelling hebt ingevuld. Zij verzamelen ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag gedurende het gebruik van onze Website.

 

Account

WOODYUBI biedt de mogelijkheid een persoonlijk account aan te maken. Op het moment dat u een account aanmaakt, wordt u gevraagd om bepaalde gegevens over uzelf in te vullen. Een aantal gegevens zijn verplicht. Dit zijn uw naam en achternaam, adres, emailadres en uw gebruikersnaam.

Nieuwsbrieven

WOODYUBI verstuurt periodiek nieuwsbrieven aan de personen die dat op prijs stellen. Mocht u nieuwsbrieven willen ontvangen, dan kun u zich daarvoor aanmelden op onze Website, waarmee u WOODYUBI onder meer toestemming verleent om u per e-mail nieuwsbrieven toe te zenden. Als u deze nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen, dan kunt u dat via info@woodyubi.nl aan ons kenbaar maken.

Derden en uw informatie

WoodYUBI verstrekt of verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Ook waarborgen wij anonimiteit, uizonderingen hierop zijn:

– vanwege een geldig officieel proces, zoals een huiszoekingsbevel, een opgelegd statuut of een bevel van de rechterlijke macht.

– als er sprake is van wet- en / of regelgeving in het kader van politie en / of justitie, dan wel een justitieel bevel voor zover verstrekking van persoonsgegevens noodzakelijk is in het belang van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten en / of anderszins.

– indien u betalingen verricht via de Website. Dan worden de gegevens die noodzakelijk zijn om een betaling te kunnen uitvoeren verstrekt aan uw bank.

– indien WOODYUBI op basis van een wettelijke bepaling tot afgifte van uw gegevens verplicht is.

– indien de activiteiten van WOODYUBI met betrekking tot het bestellen en afdrukken van afbeeldingen op allerhande materialen op welke wijze dan ook worden verkocht aan een andere partij of in een andere vennootschap worden ondergebracht.

Links

De Website kan links bevatten waarmee uop de website van een andere partij terecht komt. Vanzelfsprekend heeft WOODYUBI geen controle over de diensten en / of websites van derden waarnaar wordt derhalve is onze Privacy Policy dan ook niet meer van toepassing. WOODYUBI sluit elke aansprakelijkheid voor de diensten en / of websites van derden uit.

 

Bescherming persoonlijke informatie

WOODYUBI neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Geef uw wachtwoord nooit aan derden, WOODYUBU zal nooit een email aan u sturen en vragen om uw wachtwoord.

Uw gegevens

Mocht u willen weten welke persoonsgegevens WOODYUBI omtrent uw persoon verwerkt of uw gegevens willen veranderen, of als u andere vragen heeft over het privacy beleid van WOODYUBI dan kunt u contact opnemen met WOODYUBI.

Contactgegevens:

WOOD YUBI

F. van de Poest Clementlaan 53

3171 EB POORTUGAAL

KVK: 66626803
BTW nr. NL154090372B01
TELEFOON: 061842676, Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 21:00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00

Email: Info@woodyubi.nl
Bank NL57 KNAB 0255 4487 67

Communicatie per telefoon

De klantenservice zal alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is in het kader van uw order.

Cookies

WOODYUBI maakt gebruik van een programma dat onder andere registreert hoe vaak www.WOODYUBI.nl wordt bezocht, via welke links dat gebeurt en wat de voorkeuren van haar bezoekers zijn. WOODYUBI gebruikt hiervoor cookies. Dat zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u www.WOODYUBI.nl bezoekt. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven anoniem.

Toestemming en veranderingen aan het privcacybeleid

Door gebruik te maken van onze website accepteert u uitdrukkelijk het beleid van WOODYUBI dat is uitgelegd in deze Privacy Policy. WOODYUBI is gerechtigd het beleid op ieder moment te wijzigen. Als we dat doen, dan zetten we die veranderingen op deze pagina zodat u altijd op de hoogte bent van de informatie die we verzamelen, hoe en onder welke omstandigheden we de informatie gebruiken. WOODYUBI zal bij wijziging uw rechten ten aanzien van reeds verkregen informatie op geen enkele wijze beperken.