Uw persoonlijke gegevens

Volgens de wet heeft u recht op:
Dataportabiliteit: Het recht uw persoonsgegevens over te dragen aan een derde partij
Inzage: Dat is het recht om uw persoonsgegevens die wij verwerken in te zien
Rectificatie en aanvulling: Het recht om uw persoonsgegevens die wij verwerken te wijzigen.
Beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.

    Met onderstaand formulier kunt u aangeven welke actie wij moeten nemen.
    Binnen 24h nemen wij contact met u op.